Teràpia de Parella

Gabinet de Psicologia | Manacor

ES | CA | EN

En què consisteix la teràpia?

En les teràpies de parelles oferim atenció, a matrimonis, parelles i famílies que ho requereixin, per tal de brindar ajuda terapèutica adequada segons les necessitats que presentin.

Des de crisi de relació abordables des de l'orientació, fins problemàtiques de risc susceptibles d'un abordatge més intensiu, des d'una perspectiva sistèmica. Aquestes van dirigides a:

icono terapias individuales

Enfortir llaços & relació

icono terapias individuales

Famílies amb fills

icono terapias individuales

Parelles en conflicte

icono terapias individuales

Famílies reconstruïdes

icono terapias individuales

Pares separats o en procés

icono terapias individuales

Families cuidadores

Teràpia Familiar

En què consisteix la teràpia?

La teràpia psicològica familiar sistèmica es presenta com una forma sistemàtica i científica d'aproximació i representació de la realitat vista des d'una perspectiva holística i integradora, on l'important són les relacions i els components que a partir d'elles emergeixen . D'aquí emergeix la teràpia sistèmica.

Per tant, el seu estudi i pràctica posa especial importància en la relació i comunicació en qualsevol grup que interaccioni, entès com un sistema. Aquest enfocament s'estén també a les persones individuals, tenint en compte els diferents sistemes que componen el seu context.

La teràpia entén els problemes des del marc contextual i és focalitza en comprendre i canviar les dinàmiques de les relacions (familiars, laborals, etc.).

Els rols i els comportaments de les persones en aquests contextos s'entén que estan determinats per les regles tàcites d'aquest sistema i la interacció entre els seus membres. Els components del sistema entren en relació mitjançant la comunicació, una de les claus de la teràpia.

La Teràpia Breu és un conjunt de procediments i tècniques d'intervenció que pretenen ajudar els individus, parelles, famílies o grups a mobilitzar els seus recursos per assolir els seus objectius en el menor temps possible, tenint el seu origen en la teràpia sistèmica .El gabinet de psicologia Vila de Paz disposa de ..

Especialistes amb màster en teràpia sistèmica familiar i formació en pedagogia sistèmica.

La família és el nostre grup d'origen i primer de referència per això davant d'un problema personal el treball terapèutic amb tota la família potència de forma exponencial els avenços terapèutics. Ajuda a la millora de les dinàmiques familiars i proporciona estratègies per millorar la comunicació efectiva i afectiva, afavorint la recuperació de rols sans.

La teràpia sistèmica entén que el problema no és només de la persona que acudeix a teràpia, sinó de la interacció de totes les persones del sistema familiar i de si ocupen o no el paper sà, que lis correpson dins d'aquest sistema familiar.

Els terapeutes sistèmics ajuden als sistemes a trobar l'equilibri. Dins la teràpia sistèmica familiar existeixen els estudis de B Helinguer sobre les constel·lacions familiars i la seva particular forma d'abordar els sistemes familiars. Referent a aquesta forma de treball dos dels terapeutes del nostre Gabinet ens estem formant des de fa dos anys en aquesta disciplina.

en nuestro Facebook encontrarás todas las novedades sobre nosotros

Segueix-nos a la nostra pàgina